Postkovidový syndróm

Postcovidový syndróm a dychové cvičenia

Mnoho ľudí aj po prekonaní ochorenia COVID-19 môže trpieť trvalými ťažkosťami resp. post-covidovým syndrómom. Čo to znamená a ako Vám môžem pomôcť fyzioterapiou a rehabilitáciami ? Prečítajte si viac

Najčastejšie príznaky

Medzi najčastejšie pretrvávajúce príznaky patria:

 • Únava alebo slabosť.
 • Bolesti tela.
 • Lapanie po dychu.
 • Problémy so sústredením.
 • Bolesť hlavy.
 • Bolesť svalov alebo kĺbov.
 • Slabá vytrvalosť alebo žiadna schopnosť cvičiť.
 • Problémy so spánkom.
 • Gastrointestinálne symptómy.
 • Úzkosť alebo depresia.
 • Búšenie srdca.
 • Mozgová hmla alebo problémy s pamäťou.

Väčšinou u detí, aj keď zriedka sa môže objaviť počas alebo bezprostredne po infekcii COVID-19 multisystémový zápalový syndróm.

Multisystémový zápalový syndróm (MIS) môže postihnúť deti (MIS-C) a dospelých (MIS-A). MIS je zriedkavý, ale závažný stav spojený s COVID-19, pri ktorom sa zapália rôzne časti tela vrátane srdca, pľúc, obličiek, mozgu, kože, očí alebo gastrointestinálnych orgánov.

Rehabilitácia

V procese rehabilitácie je dôležitá znalosť procesu ochorenia a toho, ktoré tkanivá boli pravdepodobne poškodené. Choroba určuje, aké poruchy sú pravdepodobné alebo nepravdepodobné, pričom vedie posúdenie, všeobecná prognóza a plánovanie rehabilitácie. Zatiaľ nie je známy celý rad jednotlivých problémov vznikajúcich po COVID-19 a ich relatívna frekvencia. Okrem účinkov na dýchací systém však vírus môže ovplyvniť srdce a kardiovaskulárny systém, mozog priamo (encefalitída) a nepriamo (napr. sekundárne pri hypoxii alebo cievnej trombóze), funkciu obličiek, zrážanie krvi a gastrointestinálny trakt; vírus sa našiel aj v sperme.

Musíme preto predpokladať, že po COVID-19 sa u pacienta môže vyvinúť pretrvávajúca dysfunkcia takmer akéhokoľvek orgánového systému, a teda mať takmer akékoľvek symptómy a prejavy.

Výhody dychových cvičení

Hlboké dýchanie môže pomôcť obnoviť funkciu bránice a zvýšiť kapacitu pľúc. Cieľom je vybudovať si schopnosť zhlboka dýchať pri akejkoľvek činnosti, nielen v pokoji.

Hlboké dychové cvičenia môžu tiež znížiť pocity úzkosti a stresu, ktoré sú bežné u niekoho, kto zažil vážne príznaky alebo bol prijatý do nemocnice. Kvalita spánku sa môže zlepšiť aj týmito dychovými cvičeniami.

Techniky hlbokého dýchania môže využiť každý, no zohrávajú obzvlášť dôležitú úlohu v procese obnovy COVID-19. Cvičenia možno začať doma počas samoizolácie a ľahko ich začleniť do vašej každodennej rutiny.

Prevencia

Najlepší spôsob, ako predchádzať stavom po COVID-e, je predchádzať ochoreniu COVID-19. Pre ľudí, ktorí sú spôsobilí, je očkovanie proti COVID-19 čo najskôr najlepším spôsobom, ako zabrániť ochoreniu COVID-19 a môže tiež pomôcť chrániť ľudí okolo vás.